กลุ่มบริหารบุคคล
หน้าแรก คำสั่งงานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร งานวิทยฐานนะและปรับตำแหน่ง (ว21)
คู่มือ ว21 สพฐ.pdf
คู่มือ ว21-2560 (ฉบับ สพฐ.).pdf
บันทึกข้อความขอรับการประเมิน วฐ2 - 63.doc
หลักกณฑ์ใหม่ (ว 21-2560) บรรยาย 1 พ.ค.61 รร.ปริ้นพาเล.pdf
แบบ วฐ1-3 ปรับปรุง สพฐ.pdf
แบบบันทึกการปฏิบัติงาน.docx
แบบประเมิน 13 ตชว.pdf
โปรแกรมกำหนดรอบปี-กรอกข้อมูลก่อน 5ก.ค.2560.xlsm
งานวิทยฐานนะและปรับตำแหน่ง (วPA) งานสวัสดิการ งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ เอกสารการเลื่อนเงินเดือนตามเกณฑ์ ว23 แบบกรอกข้อมูล แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปต่างจังหวัด แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ แบบฟอร์มรายงานการอบรม แบบฟอร์มสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อโควิด-19 แบบลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ช่วงหยุดกรณีพิเศษ 4-30 มกราคม 2564