กลุ่มบริหารบุคคล
หน้าแรก คำสั่งงานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร งานวิทยฐานนะและปรับตำแหน่ง (ว21) งานวิทยฐานนะและปรับตำแหน่ง (วPA) งานสวัสดิการ งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ เอกสารการเลื่อนเงินเดือนตามเกณฑ์ ว23
01_v23-2564.pdf
02_เกณฑ์และวิธีประเมินผล.pdf
03_แบบประเมินผล.pdf
04_แนวปฏิบัติการประเมิน PA และ เลื่อนเงินเดือ.pdf
05_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน_01ครูผู้ช่วย-new.docx
05_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน_01ครูผู้ช่วย-new.pdf
06_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน_02ครู-new.docx
06_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน_02ครู-new.pdf
07_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน_03ครูชำนาญการ-new.docx
07_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน_03ครูชำนาญการ-new.pdf
08_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน_04ครูชำนาญการพ.docx
08_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน_04ครูชำนาญการพ.pdf
แบบกรอกข้อมูล แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปต่างจังหวัด แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ แบบฟอร์มรายงานการอบรม แบบฟอร์มสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อโควิด-19 แบบลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ช่วงหยุดกรณีพิเศษ 4-30 มกราคม 2564